ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.
-Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικών ισχυρών και ηλεκτρικών ασθενών.
-Μελέτες και κατασκευές ηλεκτρικών έργων και εγκαταστάσεων.