ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-Αυτοψία του χώρου σας και μελέτη για την καλύτερη και ασφαλέστερη κάλυψή του
-Εμπόριο , τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων καταγραφής εικόνας (DVR) και καμερών ασφαλείας.
-Μεγάλος αριθμός προϊόντων και προτάσεων
-Εμπόριο συστημάτων συναγερμού και ελέγχου πρόσβασης.
-Προϊόντα κάλυψης και ελέγχου ανοιχτών χώρων.