Φωτογραφίες
Youtube
Α
Πληκτρολόγια συναγερμών


Πληκτρολόγιο 16 ζωνών με LED και φωτιζόμενα πλήκτρα
Μέγιστη κατανάλωση : 130 mA

Α
Πληκτρολόγια συναγερμών


Πληκτρολόγιο 8 ζωνών με LED και οριζόντιο πορτάκι.
Δυνατότητα δεύτερης stay κατάστασης
Μέγιστη κατανάλωση : 130 mA

A
Πληκτρολόγια συναγερμών

NX 108 GR


Πληκτρολόγιο 8 ζωνών με LED και φωτιζόμενα πλήκτρα.
Μέγιστη κατανάλωση : 130mA
Διαστάσεις : Π 16,3 χ Υ 10,2 χ Β 2,6

.

D
Πληκτρολόγια συναγερμών


Πληκτρολόγιο 24 ζωνών με φωτιζόμενα πλήκτρα.
Μέγιστη κατανάλωση : 130 mA