ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-Μελέτη και κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης
-Πιστοποίηση δικτύου δομημένης καλωδίωσης
-Εμπόριο και τοποθέτηση τηλεφωνικών κέντρων της εταιρείας AVAYA
-Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τηλεφωνικών κέντρων.
-Εξοικονόμηση χρόνου , μέσω της άμεσης επίλυσης βλαβών ή παραμετροποίησης λειτουργιών του τηλεφωνικού κέντρου με την δυνατότητα τηλευποστήριξης , χωρίς απαραίτητα την επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας.